Kácení stromů

Provádíme klasické kácení stromů – jde o kácení stromů, jenž provádíme všude, kde to podmínky s ohledem na dostatek prostoru a bezpečnost při kácení stromů dovolují. Provádí se většinou za použití běžných pomůcek – mechanický klín, lanový zvedák, díky nimž je kácení stromů bezpečnější a přesné.

Nabízíme rizikové kácení a postupné kácení pomocí mechanizace. Tento druh se využívá pouze tam, kam se mechanizace bezpečně dostane. Využíváme zde vysokozdvižné plošiny. Jedná se o poměrně bezpečný způsob kázení, zejména tam, kde se vyskytují předměty nebo domy, které nesmí být poškozeny.

Dále provádíme průřez stromů, rozřezání kmenů, vykopání kmenů, odřez větví a následnou likvidaci.

Nabídka služeb

  • Kácení stromů a keřů
  • Rizikové kázení
  • Postupné kácení pomocí mechanizace
  • Průřez stromů
  • Rozřezání stromů
  • Vykopání kmenů a pařezů
  • Odvoz odpadu