Odvoz odpadu

Provozujeme kontejnerovou dopravu s kontejnery o objemu 3 a 9 m3, které používáme pro odvoz odpadů, sutí a dovoz písků, štěrků, zeminy, betonů, bioodpadu a dalších materiálů.

Nabídka služeb

  • Odvoz bioodpadu (listí, větve, tráva)
  • Odvoz suti, hlíny, štěrku, písku
  • Odvoz smíšeného odpadu
  • Možnost ponechání kontejneru na požadovaném místě